Γρήγορη και αξιόπιστη προσφορά δανείου, Siem Reap
USD $ 10,000